»Kontakt

 

Vedenie družstva

 

meno - funkcia

telefón

e-mail

Ing. Ľubomír Gajdoš  - predseda družstva - sekretariát

+421 32/649 63 32

sekretariat@pdinovec.sk

Janka Repová – členka predstavenstva

+421 905/328 317

agronom@pdinovec.sk

Rudolf Zeman - člen predstavenstva

+421 905/920 848

zeman@boskop.sk

Ing. Zdenko Karlík - výrobný riaditeľ

+421 908/701 882

riaditel@pdinovec.sk

Ing. Orosová Ema - hlavná ekonómka

+421 907/986 092

ekonom@pdinovec.sk

Hospodárske dvory

administratívna budova - sekretariát, fax

+421 32/649 63 32

sekretariat@pdinovec.sk

administratívna budova - učtáreň

+421 32/649 73 23

financna.uctare@pdinovec.sk

administratívna budova - mzdová učtáreň 

+421 32/649 73 24

mzdova.uctaren@pdinovec.sk

hospodársky dvor Veľké Stankovce - vrátnica

+421 915/ 842 704

hospodársky dvor farma VKK - vrátnica

+421 918/ 779 556

hospodársky dvor Selec - vrátnica

+421 918/ 724 883

Ďalšie kontakty

 

Katarína Urbánková - ekonómka

+421 907/986 092

ekonom@pdinovec.sk

Janka Repová - hlavný agronóm

+421 905/328 317

agronom@pdinovec.sk

Rudolf Zeman - mechanizátor

+421 905/920 848

zeman@boskop.sk

Marta Ľahká – sekretariát, nájomné zmluvy

+421 915/842 702

sekretariat@pdinovec.sk

Ing. Zdenko Karlík – hlavný zootechnik

+421 915/463 187

riaditel@pdinovec.sk

Anna Kopuncová - zootechnik 

+421 915/842 703

zootechnik@pdinovec.sk

Jarmila Valachová - ubytovanie "Betlehem"

+421 915/842 705

betlehem@pdinovec.sk

Ján Bacovský - elektrikár

+421 915/842 701

Ján Mojžiš - mechanizačná dielňa

+421 915/842 700

 

Milan Balaj  - mechanizačná dielňa

+421 905/463 041